Help mensen aan relevante informatie over de vee-industrie

Help mensen aan relevante informatie over de vee-industrie

Hoe help je mensen in je omgeving aan de juiste informatie over de vee-industrie, zodat ze een beter beeld krijgen van wat er speelt?

Door zelf in de materie te duiken! ?

Educate yourself

Informeer jezelf over leefomstandigheden, ingrepen, cijfers, methoden, wetten, oorzaken, gezondheidsaspecten, afspraken, wanpraktijken, fokprogramma’s, keurmerken, belangen, protocollen, eisen, vervoer, verdovingsmethoden, slachtprocessen, voedingswaarden, documentaires, fraude praktijken, milieuaspecten, voedselverdeling en alles wat je maar kunt bedenken.

[…]

Lees verder op de website van JOIN »

Help mensen aan relevante informatie over de vee-industrie