Dominion

Dominion

Eind vorig jaar was ik bij de screening van Dominion in Den Haag.

Dominion is een indringende documentaire over het lot van dieren in onze moderne samenleving. De film maakt het onzichtbare zichtbaar. Wat betekent het gebruik van dieren voor voedsel, kleding of vermaak voor hun welzijn? En welke houding hebben mensen aangenomen ten opzichte van dieren?

Met drones, handheld camera’s en undercoverbeelden wordt o.a. getoond hoe omvangrijk de wereldwijde vee-industrie is, wat de wettelijk toegestane huisvesting en handelingen zijn, hoe ‘humaan’ de slacht is en hoe wij als consument misleid worden met labels als scharrel, vrije uitloop en biologisch.

Praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Want zeg nou zelf: wie van dieren houdt kan ze onmogelijk pijnigen laat staan doden. Dus hoe zachtzinnig denken we eigenlijk dat het eraan toe zal gaan voordat een levend wezen als onherkenbaar stukje vlees in de supermarktschappen ligt?

Terug naar Den Haag

Alle Kamerleden, medewerkers van de Kamer en de ministeries van LNV evenals alle studenten van de Haagse universiteit waren voor deze avond uitgenodigd. Maar weinig van hen durfden het aan de film te kijken. Ik ook niet. Wel kon ik mensen die tussentijds geëmotioneerd naar buiten kwamen opvangen.

En ik heb met twee van de drie beveiligers gesproken: twee van hen verbleven in de zaal en moesten dus verplicht de film meekijken. Eén vertelde dat hij best plantaardig zou willen eten als het buitenshuis makkelijk zou zijn en vooral op werkplekken tussen de ‘stoere mannen’. Ik vertelde hem over bekende vegan topsporters Lewis Hamilton en Torre Washington en zei hem dat hij een enorme inspiratie voor zijn collega’s zou kunnen zijn als hij de eerste was die zou opstaan. Want wie weet wie er nog meer mee worstelt. Daarop gaf ik een kaartje met o.a. de Vegan Challenge. Hij griste het zowat uit mijn handen

Met de beveiliger die buiten de zaal verbleef heb ik ook een heel fijn gesprek gehad, we waren het constant met elkaar eens. Hij at nog maar weinig vlees en at het eigenlijk vooral omdat hij dacht daar bepaalde voedingsstoffen uit nodig te hebben. Welke precies dat wist hij niet: zo had hij het geleerd. Na wat uitleg wilde ook hij de Vegan Challenge gaan doen.

Zo fijn om dit soort gesprekken te voeren over een onderwerp dat zo beladen is en makkelijk weggestopt wordt. Dankbaar voor de openheid van deze mensen die hier ’toevallig’ waren ❤️

Tot slot een hele diepe buiging voor iedereen die de film gekeken heeft!

Dominion You Tube

Je kunt ook eerst de trailer bekijken.